[h2]PRESS RELEASE[/h2]

[su_accordion]

[su_spoiler title=’NORWEGIAN’ style=”fancy”]

Pressemelding af Cappelen Damm og Artistpartner:

ALEXANDER RYBAK – NY SINGEL- «BLANT FJELL»

At Alexander Rybak er en talentfull musiker og en populær artist er det liten tvil om. Men at han i høst debuterer som forfatter kommer kanskje som en overraskelse for noen.

I september slipper Rybak barneboken «Trolle og den magiske fela» på forlaget Cappelen Damm. Samtidig med boken kommer også en lydbok lest inn av Dennis Storhøi, og med stemmegivere som Anders Baasmo Christiansen og Stig Werner Moe. Vi slipper også et nytt album som er nært knyttet med boken. Helhetlig utgjør disse utgivelsene et eventyrlig univers som bare Alexander Rybak kunne laget. Første single fra platen er låten «Blant Fjell», en fengende poplåt for både store og små.

Lørdag 20. juni fremfører Rybak singlen sammen med 20 barn på TV2 programmet ‘Dyreparken’.

 Trolle og den magiske fela er et eventyr om å være annerledes og føle seg utenfor. Det handler om et troll som er født uten hale, og hvilke prøvelser det fører til. Men en dag finner det lille trollet en magisk fele som forandrer alt.

«Trolle» ertes og plages av de andre i trollflokken, men en dag får han se Hulderkongens fiolin som ligger og skinner i en glenne i skogen. Så fort han begynner å spille, oppdager han at instrumentet er magisk – alle som hører tonene, er i felespillerens vold. Trolle beruses av makten han får over de andre trollene. Han er lykkelig over ikke bare å bli godtatt, men tilbedt. Men en natt rømmer trollflokken fra forbannelsen hans. Trolle står igjen, ensommere enn før han fant fela.

Heldigvis dukker det opp et menneskebarn i skogen; Alva. Trolle og Alva blir venner, og Alva prøver å få Trolle til å forstå at han aldri kan bli virkelig lykkelig så lenge han har fela. Samtidig strever de med å holde vennskapet hemmelig. For i Alvas landsby vil alle trollet til livs – ikke minst Alvas far, som er ordfører. Og som om ikke det var nok: Hulderkongen er ute og leter etter fela si, og han er villig til å gjøre alt for å få den tilbake.

 I Trolle og den magiske fela forenes Alexander Rybaks musikalitet med hans forkjærlighet for den norske eventyrtradisjonen. Fortellingen er ført i et tidløst språk, med referanser til norsk mytologi, men det er en historie bare Alexander Rybak kunne fortalt. Hvordan føles det å være annerledes i ung alder? Og er det mulig å kaste helt om på livet sitt ved hjelp av de fortryllende tonene fra en fiolin?

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=’ENGLISH’ open=”yes” style=”fancy”]

Press release of Cappelen Damm and Artistpartner

ALEXANDER RYBAK – NEW SINGLE – “BLANT FJELL”

That Alexander Rybak is a talented musician and a popular artist – there is hardly any doubt about. But the fact that he will debut this autumn as an author might come as a surprise to some.

In September, Rybak will release the childrens book “Trolle And The Magic Fiddle” at the publisher Cappelen Damm. At the same time, the book will be released as an audiobook – narrated by Dennis Storhøi, and with the voice-acting of Anders Baasmo Christiansen and Stig Werner Moe. We will also release a new album, which is closely linked to the book.
All in all, these releases create an adventurous universe, which only Alexander Rybak could make. The first single from the album is the song «Blant Fjell»– a catchy pop-song for both large and small.

On Saturday June 20th, Rybak will perform the song along with 20 children on the TV2-show “Sommer I Dyreparken”.
“Trolle And The Magic Fiddle” is a fairytale about being different and feeling left out. It is about a troll, who is born without a tail and the hardships it causes. But one day, the little troll finds a magic violin that changes everything.
“Trolle” is being teased and bullied by the others in the troll-herd but one day, he discovers the violin of the Hulder-King, lying shining in a clearing in the forest. As soon as he starts to play, he discovers that the instrument is magical: All who hear the tones, falls under the power of the Fiddler. Trolle gets intoxicated by the power he gains over the other trolls. He is happy to be – not only accepted – but worshipped. But one night, the troll-herd escapes, releasing the trolls from his curse. Trolle is left more lonely than before he found the fiddle.


Fortunately,  a human child shows up in the forest: Alva. Trolle and Alva become friends and Alva tries to make Trolle understand, that he will never be truly happy as long as he possesses the fiddle. At the same time, they struggle to keep their friendship a secret, cause in Alvas village, everybody wants to eradicate the trolls – not least Alvas father, who is mayor. And as if that was not enough: The Hulder-King is out, searching for his fiddle and he is willing to do anything to get it back.


“Trolle and the magic fiddle” unites Alexander Rybak’s musicality with his affection for the Norwegian fairytale tradition. The story is recorded in a timeless language with references to Norwegian mythology, but it is a story only Alexander Rybak could tell. How does it feel to be different at a young age? And is it possible to turn your life around by the help of the enchanting sounds of a violin?

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

trolle2