Hanne + Alexander = Sant

Nå er det endelig offisielt, Hanne Krogh og Alexander Rybak skal turnére sammen i mai og juni i år!

 

LINK TIL TURNÉOVERSIKT OG BILLETTER HER

-Dette har vi begge ønsket en stund, og nå klarte vi endelig å få det til, forteller en entusiastisk Hanne til hjemmesiden.
De er begge to vinnere av Eurovision Song Contest, og har en stor lidenskap for å underholde publikum.

-Etter annerledes-året 2020 lengter jeg nå mer enn noe til å komme ut og møte publikum igjen, og med alle fine tilbakemeldingene etter programmet “Hver gang vi møtes” skjønner jeg at publikum også ønsker at kulturlivet skal komme igang igjen – sier Hanne.

STERK KJÆRLIGHET TIL SCENEN

Alexander Rybak er fiolinist, sanger, komponist og artist av internasjonal toppklasse. Hanne Krogh er en unik formidler av toner og tekst – med en befriende humoristisk form. Hva bringer dem sammen?

Svaret er en sterk kjærlighet til scenen og en gjensidig tro på at deres felles talenter kan glede publikum med en sprelsk, oppfinnsom, morsom og vakker konsert.

Premieren for turnéen “Hanne + Alexander = Sant” skjer 17. mai i Tysværtunet kulturhus, og avsluttes i Oslo konserthus den. 6. juni.

Følgende er med:
Artister: Hanne Krogh, Alexander Rybak.
Sangere: Anne Tove Øvrebø, Hibbii Mannes, Ingebjørg Andrea Ådnanes.
Musikere: Svein Ragnar Myklebust, keyboards.
Knut Bjørnar Asphol, gitar.
Alexander Rybak, fiolin.
Lydansvarlig: Espen Alexander Husby

 

Hanne + Alexander = True

Now it’s finally official, Hanne Krogh and Alexander Rybak will tour together in May and June this year!

LINK TO TOUR-SCHEDULE AND TICKET-SALES HERE

Both of us have wanted this for a while and now, we finally managed to make it happen- an enthusiastic Hanne tells to the website.
They are both winners of the Eurovision Song Contest, and have a great passion for entertaining the audience.
– After the different-year 2020, I long more than anything now, to come out and meet the audience again, and with all the good feedback after the program “Every time we meet”, I understand that the audience also wants the cultural life to start again, says Hanne.

STRONG LOVE FOR THE STAGE
Alexander Rybak is a violinist, singer, composer and artist of international top class. Hanne Krogh is a unique communicator of tones and text – with a liberating humorous form. What brings them together?
The answer is a strong love for the stage and a mutual belief that their common talents can delight the audience with a playful, inventive, fun and beautiful concert.

The premiere of the tour “Hanne + Alexander = True” takes place on May 17 in Tysværtunet culture house, and ends in Oslo concert hall on. June 6.

The following are included:
Artists: Hanne Krogh, Alexander Rybak.
Singers: Anne Tove Øvrebø, Hibbii Mannes, Ingebjørg Andrea Ådnanes.
Musicians: Svein Ragnar Myklebust, keyboards.
Knut Bjørnar Asphol, guitar.
Alexander Rybak, violin.
Sound manager: Espen Alexander Husby